BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Genel Bilgiler

/documents/bilgibelge/doc/staj_tanitim_toplantisi_sunum_dbayir_13_5_2019.pdf

Öğrencilerimiz akademik ders programının bir gereği olarak dördüncü ve altıncı dönemlerin sonunda 20 iş gününü tamamlayacak şekilde staj yapmaktadırlar. Stajlar öğrencilerin mezun olabilmeleri için Bölümümüzün uygun göreceği kurumlarda yapılması ve tamamlanması gereken zorunlu bir derstir (BBY810).

Stajın amacı; öğrencilerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde aldıkları derslerde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmalarını ve staj yaptıkları kurumlardaki uygulamalara bizzat katılarak çalışma yaşamı ile ilgili bilgi kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler stajları süresince sorumluluk alma, sorun çözme, birlikte çalışma ve üretme, iş disiplini kazanma gibi farklı becerilere de sahip olacaklardır. Bu süreç işveren kurumlar tarafından öğrencinin performansına bağlı olarak işe alınma ile sonuçlanabilmektedir.

Öğrenci staj yapacağı bilgi merkezini Staj Koordinatörlüğü’nün yönlendirmesiyle seçer. Öğrencilerin staj notlarının belirlenmesinde kurumun, öğrencinin ve bölüm Staj Komisyonu’nun değerlendirmeleri dikkate alınmaktadır.

Staj Koordinatörlüğü:

Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır

Arş. Gör. Esra Muhacir

Arş. Gör. Nisa Öktem

İletişim: bbystaj@medeniyet.edu.tr