BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Polis Akademisi I. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi'ne Katılım Sağlandı

10.12.2019

2 Aralık 2019 tarihinde “Adli Bilimlerde Multidisipliner İşbirliği: Güncel Yaklaşımlar” ana teması ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kongreye, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU "ADLİ BELGE İNCELEMEDE BİLİNEN VE SORGULANAN YAZILARIN ANALİZİNDE UZMANIN ROLÜ" başlıklı bildirisiyle iştirak etmiştir. Kongre kapsamında Adli Bilimler alanında çalışmalar yapan akademisyen ve profesyonellerin bir araya gelerek katkılarını sunması hedeflenmiştir

Konu Başlıkları / Topics:

Adli Kimya (Forensic Chemistry)

Adli Biyoloji (Forensic Biology)

Uyuşturucular ve Narkotik Maddeler (Drugs and Narcotics)

Adli Psikoloji (Forensic Psychology)

Kriminalistik (Criminalistics)

Delil Hukuku (Evidence of Criminal Law)