BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

İMÜ BİLEN ve Bilgi Topluluğu Ankara’da!

04.01.2022

İMÜ BİLEN ve Bilgi Topluluğu Ankara’da!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilişim ve Enformasyon Topluluğu (BİLEN) ve Bilgi Topluluğu öğrencileri, İMU BİLEN Topluluğu danışmanı Doç.Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu’nun rehberliğinde Ankara’ya bir gezi düzenlemiştir.

“İMU Bilgi ve Belge Yönetimi Gezi Faaliyetleri” kapsamında yapılan geziye 14 öğrenci iştirak etmiştir. Geziye ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ile başlanmıştır.  

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne geçen İMU Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Sayın Ayhan TUĞLU Beyefendi tarafından karşılandılar.

Ayhan Tuğlu tarafından makamında verilen brifingin ardından öğrencilere Millet Kütüphanesi kartpostalı ve kitap ayraçları hediye edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi uzmanları eşliğinde Müteferrika Sergisi, Süreli Yayınlar Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Cihannüma Salonu gezildi ve bu kısımlar hakkında bilgiler verildi. Ardından kütüphanede kullanılan otomasyon sistemleri tanıtıldı ve iş akışı hakkında öğrenciler bilgilendirildi. 7/24 açık olarak hizmet sunan, kahve, çay ve su hizmetinin ücretsiz ikram edildiği, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bulunan biçimlerin ve bileşimlerin bir sentezi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliye’sini tamamlayan son yapıt olan bu devasa kütüphane ziyaretinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri oldukça memnun kaldılar.

Millet Kütüphanesinin ardından öğrenciler geziye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda devam ettiler. Burada Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal Beyefendinin nazik karşılamalarından ve kokteyl ikramlarından sonra arşiv tanıtıldı, buradaki arşiv belgeleri ve bu belgelerin gizlilik durumları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Başkanlık ünitelerinden Tasnif, Restorasyon, Dijitalleştirme, araştırmacı salonu ve depolar Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanları eşliğinde gezildi. Prof. Dr. Uğur Ünal Beyefendi Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın yayını olan “Arşiv ve Arşivcilik: Kuram, Strateji ve Uygulamalar” adlı kitabı İMU Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine hediye etti.

Günübirlik yapılan bu geziden öğrenciler çok verim aldıklarını ve bu gibi faaliyetlerin daha sık yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Kent içi ulaşım hizmetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır. Öğrenciler tarafından tüm destek veren kurumlara, İMU Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanlığı’na ve İMU Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı’na teşekkürleri arz edilmiştir.