BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2021-2022 Akademik Yılı Seminerleri - 4

05.01.2022

Akademik Kurumlarda Tıp Kütüphaneciliği

Konuşmacı: Öğr. Gör. Özlem Yalçınkaya

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı / Kütüphane Direktörü

Moderatör: Doç. Dr. Alpaslan H. Kuzucuoğlu

TARİH: 05 Ocak 2022

Saat: 16:30

Meeting ID: 967 1803 3324

Meeting Passcode: 123456