BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2020-2021 Akademik Yılı Seminerleri - 13

30.04.2021

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2020-2021 AKADEMİK YILI SEMİNERLERİ - 13

Kocaeli Müzesi'nin Kültürel Mirasa Katkıları

Konuşmacı:

Serkan GEDÜK

Kocaeli Müzesi Müdürü

Moderatör:

Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU

TARİH: 30 Nisan 2021

Saat: 09:30

Meeting ID: 977 4568 4831
Passcode: 123456