BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2020-2021 Akademik Yılı Seminerleri - 12

09.04.2021

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2020-2021 AKADEMİK YILI SEMİNERLERİ - 12

Yemen'den Viyana'ya Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Kataloğununun Hikayesi

Konuşmacı:

Sinan Kaya

Doktora Adayı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Moderatör:

Doç. Dr. Kenan YILDIZ

TARİH: 08 Nisan 2021

Saat: 09:30

Meeting ID: 944 7367 8223

Passcode: 149954