BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ATİK VALİDE KÜLLİYESİ VE ŞEMSİPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ZİYARETLERİ

20.02.2018


ATİK VALİDE KÜLLİYESİ VE ŞEMSİPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ZİYARETLERİ 
Üsküdar Toptaşı semtinde kendi adını taşıyan mahallede bulunan Atik Valide Külliyesi’nde cami ve medrese merkezi oluşturmakta ve bu merkez çevresinde tekke, sıbyan mektebi, hamam ile kervansaray, darülhadis, darülkurra, aşhane, tabhane ve darüşşifa binaları bulunmaktadır. Külliye Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ne devredilmiştir ve restorasyon çalışmaları da halen sürmektedir. 
Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Bilgin Aydın hem külliyeyi oluşturan yapıları tek tek tanıtmış, hem de Osmanlıca dersi gören öğrencilerimizle birlikte bu yapıların üzerlerinde yer alan kitabeleri ve mezar taşlarını okumuşlardır.
Bu ziyaret sonrasında yine Üsküdar’da bulunan Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne gidilmiş ve kütüphane hakkında bilgi alınmıştır.