BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Programı

03.09.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 AKADEMİK YILI MEZUNİYET PROGRAMImız üniversitemizin web sayfasında yayınlanmıştır

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/istanbul-medeniyet-universitesi-2019-2020-akademik-yili-mezuniyet-programi

Edebiyat Fakültemizin mezuniyet töreni 17 Eylül 2020 Perşembe saat 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Mezun öğrencilerimize hayatlarında başarılar dileriz