BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Tanıtım

TARİHÇE

2011 yılında kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini 2016-2017 öğretim yılında almıştır. Üniversitemizin temel aldığı ‘Yenilikçi,’ ‘Girişimci’, ‘Toplum ve Medeniyet Odaklı’, ‘Uluslararası’ ve ‘Araştırma Odaklı’ eğitim anlayışına paralel olarak Bölümümüz arşiv ve kütüphanecilik konularını kapsayan eğitim programını lisans düzeyinde sürdürmektedir. 

Eylül 2019 tarihinden itibaren de bölümümüzde iki ayrı ana bilim dalı kurulmuştur: Kütüphanecilik ve Arşivcilik Ana Bilim Dalları