BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri gibi klasik bilgi ve belge sağlayıcı kurumların yanı sıra diğer bilgi kurumlarında ve sanal ortamda yer alan ve üretilen her tür bilgi ve belge erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bölümümüzün misyonu; bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının bilgi ve belgeye en hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek üzere mesleki yetkinliğe, yöneticilik becerilerine ve iletişim kabiliyetine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Bilgi ve belge yönetimi için gerekli teorik bilgi alt yapısına sahip olan ve bu birikimini, uygulama esnasında karşılaştığı sorunları analiz edip çözüm üretmede ve değişime hızla ayak uydurabilmede kullanabilen araştırmacılar ve yöneticiler bilgi ve belge biliminin geleceğine yön vermek üzere eğitilmektedirler.

Bölümümüz ayrıca mesleki alanda, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini takip ederek projeler geliştirmekte ve yurtiçi ve yurtdışından ilgili tüm kurumlarla işbirlikleri yapmaktadır.

Vizyon
Türkiye, gerek tarihsel arşiv ve kütüphane birikiminin zenginliği gerekse büyüyen ekonomik ve sosyal yapısıyla bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam edebileceği nitelikli bir uzman kadroya ihtiyaç duymaktadır. Bölümümüz, uzman yönetici kadrosunun yetişebilmesi için araştırma yapabilecek bilgi alt yapısına sahip, tarihsel bilgi kaynaklarını modern araştırma araçlarıyla kullanabilen ve her tür bilgi kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerini sahaya kazandıracaktır. Bölümümüz, yüksek eğitim ve öğretim standartları ile alanında aranılan, imajı ve saygınlığı yüksek bireyleri mesleğe hazırlayacaktır.