BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Misyon-Vizyon

Misyon
Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri gibi klasik bilgi ve belge sağlayıcı kurumların yanı sıra sanal ortamda yer alan ve üretilen her tür bilgi ve belge erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bölümümüzün misyonu bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının bilgi ve belgeye en hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek üzere mesleki yetkinliğe, yöneticilik becerileri ve iletişim kabiliyetine sahip uzmanlar yetiştirmek, Bilgi ve belge yönetimi için gerekli teorik bilgi alt yapısına sahip olan ve bu birikimini, uygulama esnasında karşılaştığı sorunları analiz edip çözüm üretmede kullanabilen araştırmacılar ve yöneticiler yetiştirmek, mesleki alanda, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini takip edip projeler geliştirmektir.

Vizyon
Türkiye, gerek tarihsel arşiv birikiminin zenginliği gerekse büyüyen ekonomik ve sosyal yapısıyla bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam edebileceği nitelikli bir uzman kadroya ihtiyaç duymaktadır. Bölümümüz, uzman bir yönetici kadronun yetişebilmesi için araştırma yapabilecek bilgi alt yapısına sahip, tarihsel bilgi kaynaklarını modern araştırma araçlarıyla kullanabilen ve her tür bilgi kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerini sahaya kazandıracaktır. Bölümümüz, yüksek eğitim ve öğretim standartları ile alanında aranılan, imajı ve saygınlığı yüksek bireyleri mesleğe hazırlayacaktır.