BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Ana Bilim Dalları

Bölümümüz Arşivcilik ve Kütüphanecilik olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır.

Arşivcilik, arşiv bilimini, uygulamasını ve tekniklerini konu edinen bir ihtisas ve bilim dalıdır. Bu Ana Bilim Dalı, arşivlerin kuruluşu, hizmetlerin planlanması, arşiv belgelerinin arşive girişi, ayrılması, tasnif edilmesi, katalog ve envanterlerinin hazırlanması, belgelerin istifadeye sunulması, arşiv binaları, mimarî özellikleri, gerekli teçhizat, arşiv belgelerinin korunması, restorasyonu hakkındaki bilgi ve metodların bütününü kapsamaktadır. Müfredatımız tüm bu başlıklar çerçevesinde arşivcilik alanında hem teori hem de pratik uygulamaya yönelik bir zemin oluşturmaya yöneliktir.

Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği günümüz dünyasında bilgi ve verileri yönetebilme becerilerine sahip profesyonellere olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bilgi profesyonellerinin bu becerilerle donatılmasını sağlamak üzere; İMÜ BBY Bölümü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı’nda bilginin sağlanması, düzenlenmesi ve kullandırılması; bilgi kurumları ve hizmetleri; bilgi okuryazarlığı; bilgi ve iletişim teknolojileri; bilgi kurumları yönetimi; mesleki gelişim ve etik gibi konularda eğitim ve öğretim verilmektedir. Müfredatımız kütüphane ve bilgi bilimi alanında hem teoriye hem de uygulamaya yönelik güçlü bir altyapı sağlamakta ve mezunlarımıza farklı alanlarda kariyer yapabilme fırsatı vermektedir.