BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Uzmanlık Alanları

ANA BİLİM DALLARI:

UZMANLIK ALANLARI:

 • Araştırma Metotları
 • Bilgi Güvenliği
 • Bilgi Hizmetleri ve Yönetimi
 • Bilgi Hizmetlerinde Proje Yönetimi
 • Bilgi Merkezlerinde Risk Yönetimi
 • Bilgi Merkezlerinde Acil Durum Yönetimi
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Bilgi Politikaları
 • Bilgi Teknolojileri ve Dijital Okuryazarlık
 • Bilgi Yönetimi
 • Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası İdari Yapılar Ve Devlet Teşkilatı
 • Kamu Arşivleri
 • Kütüphanecilik
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri
 • Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları
 • Özel Arşivler
 • Şeriye Sicilleri
 • Tarihi Belgelerin Diplomatik Özellikleri
 • Tarihi Devlet Arşivleri
 • Veri Tabanı Uygulamaları