BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Projeler

ÖNLEYİCİ KORUMA ÇALIŞTAYI VE UYGULAMA ATÖLYESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin destekleyici kurumları arasında olduğu, Restorasyon ve konservasyon alanındaki güncel önleyici koruma araştırmalarının ve uygulamalarının tanıtılması ve tartışılması; konservatör/restoratör, akademisyen,  araştırmacı ve ilgili özel sektör temsilcilerinin bir arada karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacak “Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi”nin ilki 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecektir.

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği, AKMED ve STGM STÖ-Akademi işbirliği ile “Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi”  Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) / Antalya'da gerçekleştirilecektir. Çalıştaya Üniversitemizi temsilen Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu "Önleyici Korumada İnsan Kaynaklı Risk Faktörleri" başlıklı sunumuyla katılacaktır.

 Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde yapılan “önleyici koruma” çalışmalarının sunulacağı bildirilerin, rapor veya tanıtım yazısı niteliğinin yanı sıra bilimsel tartışmalara zemin hazırlayacak özellikte olmaları beklenmektedir. Bildirilerin, özgün araştırma ve karşılaştırmaya dayalı bulgu, analitik yorum ve veriler içermesi önemlidir.

Çalıştay'ın Temaları; Kültür varlıklarının,

  • Belgelenmesi ve Kayıt İşleri,
  • Taşınması,
  • Paketlenmesi,
  • Sergilenmesi ve Uygun Teşhir Koşullarının Sağlanması,
  • Depolanması,
  • Sel, Yangın, Hırsızlık Gibi Tehlikelere Karşı Önlemler,
  • Deprem Gibi Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler,
  • Vandalizme Karşı Alınacak Önlemler,
  • Ticareti ve Kaçak Kazılara Karşı Alınacak Önlemler.

Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, STGM-Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, ICOM Türkiye Ulusal Komitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Arkeologlar Derneği ve Müzeciler Derneği'nin destekleri,

Fibula Mimarlık Tasarım Ltd. Şti, Kanca Mimarlık Ltd. Şti., Bergen Uluslararası Taşımacılık, Demir Endüstriyel Çözümler, Lilsa Nano Teknolojileri, Regio Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim A.Ş., ve DuPont Tyvek firmalarının katkılarıyla gerçekleşecektir.

Çalıştay Programı daha sonra yayınlanacaktır.

ÖNLEYİCİ KORUMA ÇALIŞTAYI VE UYGULAMA ATÖLYESİ
GENEL KOORDİNATÖRÜ
Serkan GEDÜK

ÖNLEYİCİ KORUMA ÇALIŞTAYI VE UYGULAMA ATÖLYESİ DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
Serkan GEDÜK
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Uğur GENÇ
İlkay İVGİN
Dr. Can AVCI
Emel AKAY
Vildan YARLIGAŞ
Mehmet Emin SİNAN
Levent İNAN