BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Faaliyetler

Bölüm Öğretim Üyeleri Araştırma-Faaliyet Alanları

Tarihi Devlet Arşivleri

Cumhuriyet öncesi ve sonrası idari yapılar ve devlet teşkilatı

Kamu Arşivleri

Özel Arşivler

Osmanlı Arşiv Belgeleri

Tarihi Belgelerin Diplomatik Özellikleri

Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları

Şeriye Sicilleri

Kütüphanecilik

Bilgi Hizmetleri ve Yönetimi

Bilgi Politikaları

Uzaktan Eğitim ve Bilgi İhtiyaçları

Araştırma Metotları

Uluslararası Bilgi Yönetimi

Bilgi Hizmetlerinde Proje Yönetimi

Koruma

Risk ve Afet Yönetimi

Bilgi ve Belge Teknolojileri

Veri Tabanı Uygulamaları

Bilgi Güvenliği